Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin en aza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir.

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80’i fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir.

En basit tanımıyla güneş, su, rüzgar, dalga gibi kendileri bitmeden diğer enerji kaynaklarının üretiminde kullanılan kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları diyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir.Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynakları gibi zamanla bitmez, tükenmez. Kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklarımız yenilenemez enerjilere örnektirler.

Solar Enerji

Solar enerji, güneş enerjisinin yakalanması sonucunda solar panel aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülmesi olarak ifade edilebilir. Solar panel veya güneş panel her ikisi de aynı kavramlar olarak bilinmektedir. Solar enerji güneş enerjisi ile elektrik üretimini ifade etmektedir. Solar enerjinin günümüzde en çok binalarda kullanılması tercih edilen bir enerjidir. Aynı zamanda günlük kullanım malzemelerinde, endüstri alanında ve tarımda da solar enerji kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır.

Solar Enerji

Çatı Tipi Taşıyıcı Sistemler

Düz Çatı Sistemleri

Düz Beton, membran çatılar üzerine çatı kaplamasını delmeden uygulanan sistemdir. Bu sistem projesine göre özel olarak imal edilen ağırlıklara sabitlenmektedir.

Eğimli Çatı Sistemleri

Sandviç Panel ve trapez sac çatı kaplamasına sahip eğimli çatılar için tam boy profillerden imal edilen çelikçelik, alüminyum alüminyum ve çelik alüminyum modellerine sahip ızgara model.

DÖKÜMANLAR  

Arazi Tipi Taşıyıcı Sistemler

2'li Dikey

Projenin konumuna ve zemin etüd sonuçlarına göre gerekli hesaplamalar yapılarak sistemde kullanılacak çelik konstrüksiyonların et kalınlığı, kolonlar arası mesafe, çakma boyu, konstrüksiyon kesiti belirlenir ve burada belirlenen değerler ile statik açıdan güvenlik sağlanır.

3'lü Yatay

Projenin konumuna ve zemin etüd sonuçlarına göre gerekli hesaplamalar yapılarak sistemde kullanılacak çelik konstrüksiyonların et kalınlığı, kolonlar arası mesafe, çakma boyu, konstrüksiyon kesiti belirlenir ve burada belirlenen değerler ile statik açıdan güvenlik sağlanır.

4’lü Yatay

Projenin konumuna ve zemin etüd sonuçlarına göre gerekli hesaplamalar yapılarak sistemde kullanılacak çelik konstrüksiyonların et kalınlığı, kolonlar arası mesafe, çakma boyu, konstrüksiyon kesiti belirlenir ve burada belirlenen değerler ile statik açıdan güvenlik sağlanır.

DÖKÜMANLAR  

Distribütör Firmalar

Distribütör ve aplicator olarak çalıştığımız ve sözleşme yaptığımız partner firmalar

DÖKÜMANLAR  

EV Şarj İstasyonları

Şarj İstasyonu Sistemi Nedir?

Elektrikli aracın ihtiyacı olan batarya dolum işlemi tesis edilen şarj üniteleri sayesinde yerine getirilir. Şarj üniteleri sayesinde elektrikli araca enerji akışı kontrollü olarak sağlanır. Araca gerekli olan elektrik enerjisinin tam ölçüsünde verilebilmesi için belirli standartlar dahilinde alçak gerilim tesisatı ve araca uygun kapasitede alt yapı oluşturulur. Aracın güvenli bir şekilde şarj edilebilmesi için IEC 62196 adlı uluslararası bir şarj istasyonu standardı ortaya konulmuştur. Kullanılan elektrik miktarına göre ücretlendirmenin yapıldığı bu standart düzen içerisinde enerjinin en üst kalite düzeyinde tutulması için çeşitli yöntemlere başvurulur. Bu amaçla şarj istasyonundaki elektrik panosunun beslenebilmesi için harmonik filtreleme ünitesi ile kompanizasyon da bulunur.

Şarj Ünitelerinin Özellikleri Nelerdir?

Hem özel konutlara hem de topluma açık alanlara kurulabilen şarj üniteleri sayesinde elektrikli araçların bataryası kolayca doldurulabilir. Standart bir şarj ünitesinde elektrik akımı 3 faz halinde dağıtım paneline gelerek kablolar vasıtasıyla aktarılır. Araç sahibi kabloyu arabasının prizine takarak bataryayı şarj etme sürecini başlatır. Tüm dünya çapında en yaygın olan şarj ünite sistemi DC ve AC akım verenlerdir.

DÖKÜMANLAR  

Distribütör Firmalar

Distribütör ve aplicator olarak çalıştığımız ve sözleşme yaptığımız partner firmalar

DÖKÜMANLAR  

Her biri alanında uzman olan, uzmanlığını ve tecrübesini yaptığı işlere daima yansıtan enerjik bir ekibe sahibiz