Dış ticaret ya da diğer bir adıyla uluslararası ticaret, ülkelerin birbirleriyle aralarında gerçekleştirdikleri hizmet ya da ürün alım satımına verilen genel isimdir. Dış ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmet eğer başka bir ülkeye gönderilirse buna ihracat, eğer başka bir ülkeden getiriliyorsa buna ithalat denir.

Globalleşen ekonomide önemli bir rolü bulunan dış ticaret, ülkeler için gayri safi milli hasıla açısından da önemli bir misyona sahiptir. Ülkelerin ödeme dengesi ve cari açıkları açısından dış ticaretin rolü çok büyüktür.

Ülkelerin dış ticaretle ilgili olarak belirledikleri hedefler ve bu hedeflere ulaşabilmek için aldıkları kararlara genel olarak dış ticaret politikası denir. Bir ülkede dış ticaret politikasından söz edebilmek için aşağıda yer alan önlem ve uygulamaların devlet tarafından gerçekleştiriliyor olması gerekir:

O Yerli üreticilerin dış ticaret rekabetine karşı korunması
Ödemelerdeki dengesizliklerin önlenmesi
Cari açığa engel olma
Ekonomik istikrarın sağlanması
İç piyasalardaki arz ve talep dengelerinin korunması
Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sürdürülmesi

Düzenli olarak ihracat yaptığımız ülkeler

  • Malta
  • İtalya
  • Almanya
  • Kanada
  • Sırbistan

Her biri alanında uzman olan, uzmanlığını ve tecrübesini yaptığı işlere daima yansıtan enerjik bir ekibe sahibiz